Keine Panik…

…flacher Freitag!

Judo_Lindenberg Kopie

Udo Lindenberg, Cartoon, flacher Freitag, Oli, Cartoons